Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Söderala

Söderala Ved AB
Org.nr: 556838-7558
Bolaget ska producera och sälja ved samt därmed förenlig verksamhet. Inköp av skogsråvaror och förädling därav. Bedriva personaluthyrning. Handel med värdepapper och fastigheter.