Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Skellefteå

Norrlandsved AB
Org.nr: 556479-9277
Bolaget skall bedriva tillverkning av ved och annan energiråvara och därmed förenlig verksamhet.
Romoheat AB
Org.nr: 556767-2828
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av miljögodkända ved-, pellets-, solvärmesystem samt tillverkning av legodetaljer inom den mekaniska branschen, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.