Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Segeltorp

Ris & Flis i Stockholm AB
Org.nr: 556510-8809
Bolaget skall köpa och sälja ris, flis, ved och stockar, hyra ut maskiner med förare samt därmed förenlig verksamhet.