Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Östersund

Vecon AB
Org.nr: 556881-4361
Aktiebolaget ska bedriva inköp och försäljning av ved, uthyrning av vedmaskin samt därmed förenlig verksamhet.