Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Norrtälje

Batteri & Värmeteknik i Uppland AB
Org.nr: 556834-7115
Bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning av batteripaket, försäljning av batterier. Försäljning, montage och service av pelletsbrännare, pelletskaminer, solfångare, 'vedpelletspannor, ackumuilatortankar. Försäljni ...
NGC Bygg och Entreprenad AB
Org.nr: 556984-6255
Företaget skall verka inom byggbranschen och bedriva ny och tillbyggnationer av fastigheter, fasadrenoveringar, takläggning, byggnadsplåtslageri, mark och grundarbeten, markplanering, trädgårdsskötsel, trädfällning samt ...