Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Munkedal

GRUNDBERG ALLTJÄNST AB
Org.nr: 556944-0703
Bolaget skall bedriva div. Entreprenad arbeten inom bygg och trädgårdsnäringen för företag och privat personer samt ha en försäljning av jord. grusmaterial. ved. pellets.