Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Motala

Ernerskog i Östergötland AB
Org.nr: 556866-2133
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med samt utföra service och underhåll på maskiner främst för livsmedels- branschen, handel med ved samt utföra bokföringstjänster jämte därmed förenlig verksamhet.
Motala Legomontering AB
Org.nr: 556670-1123
Bolaget skall bedriva'transportåkeriverksamhet, utföra legoarbeten inom den mekaniska verkstadsindustribranschen, hyra ut arbetskraft, utföra tolk- och språktjänster. Vidare ska bolaget importera och sälja pellets och ve ...