Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Mora

Wasa-Åkarn AB
Org.nr: 556057-7099
Bolaget skall bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner -virkeshantering vid timmerterminaler och sågverk -terminalverksamhet vid egna terminaler -försäljning av biobränsle samt bedriva bränslehantering -utveckling av geo ...