Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Malmö

C & J Ved HB
Org.nr: 969770-6506
Processera timmervirke till ved för försäljning åt företag och enskilda hushåll.
Elsböll & Christensen HB
Org.nr: 969744-8521
Bolagets syfte är att tillgodose olika kultur- och fritidsintressen hos allmänheten. Produktion av manuskript till stadsvandringar, guidningar, föredrag och bildspel. Att avyttra stadsvandringar, guidningar, föredrag och ...
KALMEL HB
Org.nr: 969659-0190
Sanering och återvinning av trävaror, metaller och kemiavfall. Handel och försäljning av trävaror såsom sågspån, ved, pallar, kragar, byggmaterial, skrot och alla metaller till bilverkstäder, bensinmackar, mekaniska verk ...
Källan i Malmö AB
Org.nr: 556894-3004
Bolaget skall indirekt via dotterbolag bedriva handel av ved- och gaseldade produkter, såsom kaminer, insatser, kakelugnar, skorstenar med tillbehör, bedriva handel med värdepapper och annan jämställd verksamhet, ävensom ...
Vedkraft i Malmö AB
Org.nr: 556594-6497
Bolaget skall bedriva handel och import av ved- och gaseldade produkter såsom kaminer, öppna spisar, kakelugnar med tillbehör, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.