Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Luleå

Bånt AB
Org.nr: 556843-9243
Bolaget skall bedriva energiproduktion, förädla skogsråvara till ved och flis för vidareförsäljning, utveckla metoder för uttag och produktion av bioenergi i yngre skogsbestånd, bedriva virkeshandel samt äga och förvalta ...
Entreprenad i Luleå AB
Org.nr: 556930-9890
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personaluthyrning och rekrytering inom byggverksamhet, markarbeten, måleriarbeten samt tillverkning av finsnickerier och tillverkning av ved och därmed förenlig verksamhet ...
Hunner HB
Org.nr: 969737-8629
Skogsavverkning. Försäljning av ved, stugor och friggebodar.
Kallax gårdsbutik AB
Org.nr: 556828-1827
Bolaget skall bedriva handel, tillverkning, förädling, renovering, design 'medav inredningsprodukter, möbler, trädgårdsprodukter, växter, ved, accessoarer, konfektion, hudvårdsprodukter livsmedel, café samt handel med oc ...