Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Linköping

BIBE Mobkitchen HB
Org.nr: 969638-5732
Bedriva handel med gatuköksprodukter såsom korv, hamburgare. Försäljning sker från mobilt gatukök. Försäljning av tobaksvaror, ved, sylt och smycken.
Gullebo Ved AB
Org.nr: 556879-5065
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av ved och därmed förenlig verksamhet.