Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Kungsbacka

A Ved AB
Org.nr: 556954-2847
Aktiebolaget ska förädla skogsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Calles Entreprenad i Kungsbacka AB
Org.nr: 556880-9346
Föremålet för bolagets verksamhet är ombyggnad och renovering av fastigheter, fastighetsskötsel, entreprenad med grävmaskin och lastbil, budkörning och transport av varor, odling på egen mark, hantering av ved och därmed ...
Granhage Investment AB
Org.nr: 556647-0158
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, sälja och förvalta värdepapper och fastighet, bedriva handel med ved, jord och sten samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.