Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Kumla

Ivarssons Entreprenad i Kumla AB
Org.nr: 556967-9904
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med bygg-, anläggnings- och schaktentreprenader, försäljning av ved, transporttjänster och uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.