Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Kristianstad

C4 Ved KB
Org.nr: 969741-5777
Tillverkning och försäljning av ved. Inköp och försäljning av värmepellets. Inköp och försäljning av byggnadsvirke.