Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Karlstad

Bengt Olle Niklas Förvaltning AB
Org.nr: 556872-8751
Bolaget skall förvalta, förädla och äga fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Därtill skall bolaget bedriva förädling och försäljning av ved, inköp av massaved, kapning och klyvning till färdig ved och för ...
Bergdahl Invest AB
Org.nr: 556268-0768
Föremålet för bolagets verksamhet är att genom bolaget eller via delägda företag äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt bedriva och fastighetsunderhåll, såsom vattenblästring och takmålning, samt vattenbilnin ...
Bio-Trä i Karlstad AB
Org.nr: 556555-4663
Bolaget skall bedriva handel med ved för bränsleändamål och därmed förenlig verksamhet.
Hammarö Ved AB
Org.nr: 556871-9586
Bolaget skall bedriva försäljning av ved samt därmed förenlig verksamhet.