Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Kalix

East Business AB
Org.nr: 556860-0604
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av reklamplatser på LCD-skärm, uthyrning av personbilar, uthyrning av rum, stugor och campingplatser, uthyrning av snöskotrar, arbetsverktyg och arbetsmaskiner till privatpersoner och ...
Rawland AB
Org.nr: 556926-2453
Bolaget ska bedriva ved- och byggnadsproduktion av mindre monteringsklara byggnader såsom i huvudsak bastu- och frigge- bodar, bedriva utbildning och konsultationer i anslutning därtill, fastighetsförvaltning och därmed ...