Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Habo

Skogsgrisen ek. för.
Org.nr: 769616-1723
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta skogsfastigheter, försäljning av ved och skogsprodukter, samt övrig förenlig verksamhet. All verksamhet ska ske i ett ekologi ...