Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Gunnarskog

FORIMP AB
Org.nr: 556881-0518
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skoglig verksamhet såsom avverkning, röjning, markberedning, plantering och upprättande av skogsbruksplaner samt även produktion och handel med virke, ved, plantor och pel ...