Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Grängesberg

Kebel AB
Org.nr: 556804-6956
Bolaget ska bedriva projekt- och byggledning, kvalitetsutförandekontroll för elentreprenader, elinstallationer, träförädling, hantering och försäljning av ved, schaktarbeten och kabelförläggning, bergbearbetning och mind ...
RWs Ved & Frakt AB
Org.nr: 556731-7671
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av ved, pellets och andra träbränslen samt utföra transporttjänster, entreprenadverksamhet inom verkstadsindustrin, entreprenader och service inom VVS-omr ...