Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Göteborg

B & O Rör- och värmeservice AB
Org.nr: 556635-2802
Bolaget skall bedriva rörinstallationer inom entreprenadsidan och servicearbeten. Installationer av värmepumpar, ved, el-, olje-, varmlufts-, pannor-, fjärvärmecentraler, varmvattenberedare, kylanläggningar, kompletta ba ...
HFS GROUP AB
Org.nr: 556858-0848
Bolaget skall bedriva försäljning av ved och därmed förenlig verksamhet.
Treepro i Väst KB
Org.nr: 969777-1021
Beskärning och fällning av träd, stubbfräsning. Produktion och försäljning av ved och flis.
Vilh. Werner AB
Org.nr: 556039-7217
Bolaget skall bedriva handel med trävaror och övriga skogs- produkter samt energiprodukter såsom ved, flis, kol och olja. Därjämte skall bolaget bedriva handel med värdepapper samt äga och förvalta fast egendom.
Wernex AB
Org.nr: 556216-5802
Bolaget skall bedriva handel med trävaror och övriga skogsprodukter samt energiprodukter såsom ved, flis, kol och olja. Därjämte skall bolaget äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka uthyrning av inventar ...