Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Falköping

Bassens Jord & Maskin i Torbjörntorp AB
Org.nr: 556812-1395
Bolaget ska bedriva entreprenad inom underhållsarbete, snöröjning, halkbekämpning, gräsklippning, (mini)rundbalspressning, plastning, maskinstation, jordsiktning, flisning, godshantering anläggningsarbeten, återvinning o ...
Höverö Lantbruk AB
Org.nr: 556859-0771
Bolaget skall bedriva djurproduktion, skogsskötsel, försäljning av ved och kött, konsultverksamhet inom samma branscher, värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
Kinnarp ved HB
Org.nr: 969732-1918
Att kapa och klyva ved för att sedan sälja den vidare till kund samt uthyrning av vedprocessor till kund som vill ta hand om sin egen ved.