Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Brunskog

Källbacks Skog & Ved AB
Org.nr: 556672-0446
Bolaget ska bedriva mellanskalig avverkning, skogsvård och trädfällning på tomter, vedförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Ved & Energifabriken i Brunskog AB
Org.nr: 556802-3567
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva produktion och försäljning av ved, vidareförädling av energived, rådgivningsverksamhet inom ekonomi och administration, finansiella frågor inkl. skattefrågor samt förvaltn ...