Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Boden

R R Ved AB
Org.nr: 556829-6692
Bolaget ska driva vedförädling och försäljning samt inom bygg- och anläggningsbranschen bedriva entreprenadverksamhet och uthyrning av maskiner riktad till privatpersoner och företag och därmed förenlig verksamhet.