Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Avesta

Avesta Grus & Entreprenad Bergkvist AB
Org.nr: 556502-5599
Bolaget skall bedriva handel med kol, ved & olja, utföra entreprenader med arbetsmaskiner, bedriva grusförsäljning och maskinuthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
Eric Bergkvist & Co AB
Org.nr: 556084-0869
Bolaget skall idka handel med kol, ved och olja samt utföra entreprenader med arbetsmaskiner.