Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Älvsbyn

Kast Produktion AB
Org.nr: 556787-9217
Tillverkning och försäljning av ved. Bolaget ska även arbeta med uthyrning av personal samt utföra tjänster åt uppdragsgivare. Bolaget ska arbeta med konceptutveckling och arrangemang inom upplevelseområdena resor, turis ...