Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Alunda

Rycklinge Gård AB
Org.nr: 556793-9300
Aktiebolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, hästhållning, försäljning av kött och jordbruksprodukter såsom spannmål, skog och ved, konsultverksamhet inom management, handel med värdeppaer samt fastighetsförvaltning jäm ...
Rycklinge Gård HB
Org.nr: 969744-5881
Jord- och skogsbruk, hästhållning, managementkonsulting, värdepappers hantering och försäljning av kött- och jordbruks- produkter såsom spannmål, skog, ved samt därmed förenlig verksamhet.