Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ved i Alingsås

PHREMIX AB
Org.nr: 556617-6722
Bolagets verksamhet är redovisning och bokföring samt köp och försäljning av förädlade skogsprodukter såsom pellets och ved, personaluthyrning, åkeriverksamhet, reparation och försäljning av fordon, entreprenad-, lantbru ...