Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Visby

Follingbo Trädgård AB
Org.nr: 556846-6873
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva odling och försäljning av prydnads-, kruk- och köksväxter på friland och i växthus samt försäljning av trädgårdstillbehör, utföra trädgårdsplanering och anläggningsarbeten ...
Roma LV-verkstad AB
Org.nr: 556605-9068
Bolaget skall bedriva lastvagnsverkstad, mekanisk verkstad, installation och tillverkning av värmeanläggningar i växthus, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.