Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Vingåker

Mon Tomater HB
Org.nr: 969732-6370
Odling av grönsaker i växthus, butikförsäljning vid gårdsbutik och konsultverksamhet om växthusodling.