Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Viken

Brännan Trädgård AB
Org.nr: 556889-5923
Bolaget skall bedriva odling av tomater i växthus, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Tomas Jacobsens förvaltnings AB
Org.nr: 556675-0898
Aktiebolaget skall bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva konsultationer inom odlingsnäringen med inriktning på odling i växthus.
Tomaten i Ängelholm AB
Org.nr: 556789-6385
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter med inriktning på växthus.
Viklundagård AB
Org.nr: 556870-1071
Bolaget skall bedriva odling av grönsaker i växthus och på friland och därmed förenlig verksamhet.