Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Tyresö

J. Ullgrens Trädgårdsprodukter AB
Org.nr: 556609-1137
Bolaget skall bedriva odling av krukväxter i växthus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.