Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Tierp

HBet Grönskan
Org.nr: 916512-6518
Växtodling samt konstruktion och utveckling av växthus och växthusinredning. Försäljning och installation av datorprodukter samt multimedia och virituell teknik.