Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Tidaholm

Hortum växthus AB
Org.nr: 556928-9860
Företaget skall bedriva försäljning av växthus, kaminer, ved- eldade kok-kärl och varmvattenberedare och därmed förenlig verk- samhet.