Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Svartsjö

Redovisningshuset på Ekerö KB
Org.nr: 969624-1158
Företagsekonomisk konsultverksamhet samt service och installation av datorer och program samt därmed förenlig verksamhet. Odling av blommor, vindruvor och grönsaker i växthus och på fritt land, hästhållning, ridhusverksa ...
Svegro AB
Org.nr: 556073-2504
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag idka handel och förädling med grönsaker, rotfrukter och potatis, trädgårdsförnödenheter och andra livsmedel, odling av grönsaker på friland och i växthus samt packning av pota ...
Wiksundsgruppen AB
Org.nr: 556716-2523
Bolagets verksamhet skall vara att förädla och producera livsmedel bland annat utifrån äpplen. Bolaget skall sälja trädgårdskonsultationer, trädgårdsprodukter och trädgårdsarbete samt driva växthus för produktion och för ...