Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Staffanstorp

Aktiebolaget N.O. Bengtssons Växthusbygge
Org.nr: 556138-1459
Bolaget skall bedriva byggnation av växthus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gullåkra Agro Handelsbolag
Org.nr: 969648-2695
Handel med lantbruksprodukter och lantbruksförnödenheter, torkning av spannmål, energiproduktion, grönsaksproduktion i växthus samt förvaltning av aktier och värdepapper.