Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Slite

Slite Växthus AB
Org.nr: 556361-9138
Bolaget skall bedriva odling och försäljning inom trädgårdsbranschen, att äga och förvalta lös och fast egendom samt att ävensom idka därmed förenlig verksamhet.