Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Romelanda

Hoffrekullens Handelsträdgård AB
Org.nr: 556509-4595
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet, grönsaksodling växthus och därmed förenlig verksamhet.