Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Oxie

SM Venlobyggarna AB
Org.nr: 556495-3361
Bolaget skall bygga växthus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.