Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Norrköping

Roshyddans Växthus & Blomsterhandel AB
Org.nr: 556312-4477
Bolaget skall bedriva blomsterodling och handel med blomster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åsens Handelsträdgård AB
Org.nr: 556700-0764
Bolaget skall bedriva försäljning och odling av prydnadsväxter i växthus samt annan därmed förenlig verksamhet.