Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Malmö

Air Liquide Gas AB
Org.nr: 556019-3764
Bolaget bedriver tillverkning och försäljning av komprimerade och flytande gaser, samt försäljer utrustning, utför service och all annan aktivitet förknippad härmed inom alla industriella och medicinska områden och då sp ...
Uno Borgstrand AB
Org.nr: 556044-1247
Bolaget skall tillverka och sälja växthus och glasade metall- konstruktioner, idka handel med byggnadsvaror och teknisk utrustning, utföra bygg- och installationsentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.