Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Lövstabruk

Växthuskonsulten mm AB
Org.nr: 556580-3185
Bolagets verksamhet består av att bygga, konstruera och försälja växthus, orangerier, andra trädgårdsanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.