Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Linköping

Ekängen Gurka AB
Org.nr: 556547-4300
Bolaget skall bedriva handelsträdgård, grönsaksodling i växthus samt friland, uthyrning av personal ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Skanderna Urban Farms AB
Org.nr: 559030-3219
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att direkt och indirekt bedriva handel med plantor, kryddor och grönsaker samt växthus och därmed förenliga produkter, konsultverksamhet inom kommunikation och affärsutveckl ...