Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Höör

Hamilton Kulturmiljövård Tiliacultura HB
Org.nr: 969731-8153
1. Konsultverksamhet inom kulturmiljövård: Konsulttjänster i form av rådgivning, formgivnings- och rituppdrag inom byggnadsvård och ekologiskt byggande för byggnader interiört såväl som exteriört, samt formgivning av trä ...