Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Helsingborg

Hyllinge Växthus AB
Org.nr: 556851-3252
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva växthusodling av grönsaker jämte därmed förenlig verksamhet.
Skånska Byggvaror Group AB
Org.nr: 556987-6849
Bolaget ska, direkt och indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet med försäljning, utveckling och tillverkning av förädlade byggvaror såsom uterum, växthus, fönster, dörrar, förvaring mm, därutöver ska bolaget bedri ...