Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Eskilstuna

Grönsta.nop AB
Org.nr: 556665-7556
Bolaget skall bedriva försäljning, byggnation och konsulting av växthus och tillbehör och därmed förenlig verksamhet.
ProGro AB
Org.nr: 556626-4767
Bolaget skall sälja växthus, växthusteknik, värmepannor samt odlingsprodukter till såväl användare inom växthusnäringen som privatpersoner, sälja uppvärmningsutrustning och ventilationsutrustning samt sälja konsultation ...