Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Ekerö

Medelmajk AB
Org.nr: 556520-3626
Föremålet för bolagets verksamhet är: Bolaget skall idka trädgårdsmästeri dvs. odling av växter i växthus, partihandel av växter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Ny-Säter Odlingar AB
Org.nr: 556523-6402
Bolaget skall idka trädgårdsmästeri d.v.s. odling av växter i växthus, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Österängs Trädgård AB
Org.nr: 556761-8896
Bolaget ska bedriva produktion av krukväxter, snittblommor, kryddor i växthus, äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.