Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Ängelholm

Lilla Hults Trädgård AB
Org.nr: 556776-2736
Bolaget skall bedriva odling i växthus och friland, parti och butiksförsäljning i anslutning härtill och därmed förenlig verksamhet.
Trädgårdsteknik Scandinavia AB
Org.nr: 556409-6120
Bolaget skall bedriva import, export och tillverkning av produkter för trädgårds- och jordbruksnäringen, samt även bedriva konsutativ verksamhet såsom projektering, besiktningar och värderingar inom nämnda områden. Huvud ...