Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Växthus i Åby

Kungsängens Handelsträdgård AB
Org.nr: 556953-1519
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handelsträdgård, odling i växthus och därtill hörande verksamhet.