Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Varberg

profilbygg i halland AB
Org.nr: 556841-0350
Bolaget ska bedriva byggnation- och renoveringsentreprenader samt jourverksamhet inom bygg (fastighetsskador, vattenskador samt brand i fastigheter).