Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vattenskador i Uppsala

Clean & Design i Uppland AB
Org.nr: 556956-2142
Bolaget skall bedriva verksamhet med lokalvård, inredning, förvaring av lösöre vid brand- och vattenskador som sedan ska lämnas åter, sanering och värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Trygghetsbesiktning i Uppsala AB
Org.nr: 556951-9712
Aktiebolaget ska utföra besiktningar av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet, utföra renhållning av fastigheters yttre miljö i samband med fastighetsservice, sanering vid fukt- och vattenskador samt avfuktning av ...
WPC Waterproof Carpenter Protection AB
Org.nr: 556619-9054
Bolaget skall tillhandahålla torkning av vattenskador, uthyrning av avfuktare, konsulttjänster avseende fukt- och byggproblem, byggentreprenad, övrig sanering samt därmed förenlig verksamhet ävensom äga och förvalta häst ...